fredag den 24. maj 2019

En splint af Kristi Kors i Roskilde

     Under en nylig ombygning af sakristiet fandt man i Sankt Laurentii kirke i Roskilde et helt særligt relikvie. Det er en splint af det kors, som Jesus blev korsfæstet på. Relikviet bærer det segl, der verificerer, at det er ægte. Der står De Ligno SS Crucis, som betyder “af træet fra det allerhelligste Kors”. Jesu kors blev ifølge legenden fundet af kejser Konstantins mor, Helena (død ca. 330), under en pilgrimsrejse til Jerusalem. Splinter af Jesu kors findes utallige steder som relikvier i kirkerne.

    Under langfredagsliturgien, hvor man kysser korset, blev menigheden tilbudt at kysse dette relikvie. Endnu har man ikke fundet ud af, hvordan det er kommet til Roskilde.
    Relikvier er rester af hellige mænds eller kvinders legeme, tøj eller brugsgenstande. Det kan også være en tåre. Relikvier æres i mange religioner. Da man mener, at de har tilknytning til en person, som var tæt på Gud, er det en måde at komme Gud nærmere på. Når det drejer sig om Jesu kors, er det jo Gud selv, som har hængt på det.


Tekst: Anne Balleby
Fotos: P. Marcos

Ingen kommentarer:

Send en kommentar