lørdag den 1. december 2018

Julekrybbbens oprindelse

Thomas af Celano (1221-1274) - Frans af Assisis biograf - beskriver, hvordan Frans - på grundlag en pilgrimsrejse til det hellige Land og den klippehule i Betlehem, hvor Jesus fødtes - blev inspireret til at lave et julespil for at illustrere de fattige forhold, som Jesus fødtes under og som gjorde hans egen hengivenhed og tro på Jesus mere intens. Men også at fattigdomsløftet i hans orden fik en dybere mening for brødrene.
     Det menes, at der har været krybbespil før den tid, men ikke med levende væsner.
     I sin nuværende skikkelse opstod julekrybbespillet med levende dyr og den nyfødte Jesus i landsbyen Greccio på Lazio-egnen. Frans var i 1223 på vej til Rieti gennem Greccio, og han havde opnået pavelig tilladelse til at arrangere dette krybbespil. Han fik herefter en aftale med en lokal mand, Giovanni Vellita, om at gøre en klippehule i skoven klar til formålet.
     Frans fandt en krybbe, som han anbragte her i klippehulen sammen den levende okse og det levende æsel, sådan som det var den første julenat. Al den fattigdom og usselhed skulle gøre indtryk på folks forståelse af, hvordan Jesus fødtes ind i vor verden. Det var den evangeliske fattigdom stillet overfor den omsiggribende grådighed og materialisme, som også den dag i dag præger denne verden.
Det var en smuk julenat. Folk var på vej ned til den klippehule (jeg har været der i 2001), hvor Frans arrangerede sin julekrybbe. Som han fortalte en ven, ønskede han at udføre noget, som kunne genkalde erindringen om præcis det Barn, som blev født i Betlehem, og man skulle kunne se hans barndoms ydbyghed med fysiske øje, samt hvordan han lå i en krybbe, og hvordan oksen og æslet stod ved siden af.
     Ved midnatstid samledes egnens befolkning så til denne specielle julefejring.
     Johannes Jørgensen beskriver - med Thomas af Celano som kilde - sceneriet i Greccio som det nye Betlehem. Brødrene hjalp Frans, og lokalbefolkning sang, så det gav genlyd i bjergområdet, og man havde fakler med sig. Brødrene stod med kerter i hænderne omkring krybben, natten blev lys som dagen. Messen blev læst over krybben, der fungerede som alter, så forvandlingen af vinen og brødet synliggjorde den fysiske Jesus. Frans ser det nyfødte barn, og Giottos billede viser, at Frans står med barnet i armene. Selv Giovanni Vellita syntes også, at han så et virkeligt barn i krybben.
     I det nuværende klosters hulekirke findes et kalkmaleri, som forestiller indstiftelsen/indvielsen af julekrybben.
     I dag kan man gå ned i denne smukke, lavloftede hule for at bede og meditere. Man fejrer også messe her.
     I selve klosterkirken, en sådan findes også oppe ovenover, kan man beundre udskårne figurer i træ af f.eks. flugten til Egypten. Figurerne er i næsten fuld legemsstørrelse.
     Klosterbutikken og rummene bagved er et sandt eldorado af julekrybber i alle mulige faconer og materialer. Om det så er en udgave lavet af messingskruer, -bolte og spændeskiver. Mangler man et helt krybbespil eller figurer, fås de i alle størrelser og prislag.
     Kommer man f.eks. fra Sydamerika eller Afrika, er det også muligt at identificere sig med udformningen af krybberne.
     Jeg kan kun anbefale at tage derned og selv se de forskellige udgaver og eventuelt supplere samlingen derhjemme.
Joan Larsen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar