torsdag den 26. december 2013

Jomfru Marias budskaber 2013

25. januar
"Mine kære børn! Også i dag opfordrer jeg jer til bøn. Måtte jeres bøn være så stærk som en levende sten, til I bliver til vidner med jeres liv. Aflæg vidnesbyrd om troens skønhed. Jeg er med jer og beder for hver enkelt af jer hos min Søn. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. februar
"Mine kære børn! Også i dag opfordrer jeg jer til bøn. Synden drager jer hen til de jordiske ting, men jeg er kommet for at føre jer til helligheden og til de guddommelige ting. Men I kæmper, og bruger jeres energi op i kampen med det gode og onde, der er i jer. Derfor, mine kære børn, bed, bed, bed indtil bønnen bliver jer en glæde og jeres liv til en enkel vandring hen til Gud. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. marts
"Mine kære børn! I denne nådens tid opfordrer jeg jer til at tage min Søns kors i hænderne og overveje Hans lidelse og død. Måtte I forene jeres lidelser med Hans lidelser, for så vil kærligheden sejre. Fordi Han, der er kærlighed, har hengivet sig selv af kærlighed, for at frelse enhver af jer. Bed, bed, bed indtil Kærligheden og freden begynder at råde i jeres hjerte. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. april
"Mine kære børn! Bed, bed bed indtil jeres hjerte åbner sig i tro, ligesom en blomst åbner sig for solens stråler. Dette er nådens tid, som Gud giver jer gennem min tilstedeværelse, men I er fjernt fra mit hjerte. Derfor opfordrer jeg jer til personlig omvendelse og til bøn i familierne. Måtte Bibelen altid være en spore for jer. Jeg velsigner jer alle med min moderlige velsignelse. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. maj

"Mine kære børn!  I dag opfordrer jeg jer til at være stærke i troen og vedholdende i bønnen, indtil jeres bønner bliver så stærk at de åbner Jesus, min elskede Søns hjerte. Bed, mine kære børn, bed uden ophør indtil jeres hjerte åbner sig for Guds kærlighed. Jeg er med jer og går i forbøn for jer og beder for jeres omvendelse. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. juni
"Mine kære børn!  Med glæde i hjertet elsker jeg jer alle og opfordrer jer til at nærme jer mit uplettede hjerte, så jeg kan bringe jer endnu nærmere til min Søn, Jesus, og Han kan skænke jer sin fred og den kærlighed der er næring for enhver af jer. Mine kære børn, åbn jer for bønnen, åbn jer for min kærlighed. Jeg er jeres mor og jeg kan ikke lade jer alene i vildfarelser og synd. I, mine kære børn, er kaldede til at være mine børn, mine kære børn, så jeg kan skænke jer alle min Søn. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. juli
"Mine kære børn!  Med glæde i hjertet opfordrer jeg jer alle til at leve jeres tro og til at vidne om den på enhver måde med jeres hjerte og jeres eksempel. Mine kære børn, beslut jer for at leve fjernt fra synd og fristelser, og måtte glæden og kærligheden i jeres hjerte blive til hellighed. Mine kære børn, jeg elsker jer og ledsager jer med min forbøn hos den Allerhøjeste. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. august
"Mine kære børn! Også i dag skænker den Allerhøjeste mig den nåde at være hos jer og lede jer til omvendelsen. Hver dag sår jeg og opfordrer til omvendelse, så at I kan være bøn, fred og kærlighed og det hvedekorn der dør og giver hundredefold frugt. Kære børn, jeg ønsker ikke at I skal angre det I har kunnet, men ikke villet. Derfor skal I, mine kære børn, på ny med begejstring sige: "Jeg ønsker at være et tegn for andre!" Tak fordi I følger min opfordring!"

25. september
"Mine kære børn! Også i dag opfordrer jeg jer til bøn. Jeres forhold til bønnen skal være et dagligt forhold. Bønnen udvirker undere i jer og gennem jer, derfor, mine kære børn, skal bønnen være jer en glæde. Så vil jeres forhold til livet blive dybere og mere åbent, og I vil forstå at livet er en gave til enhver af jer. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. oktober
"Mine kære børn! I dag opfordrer jeg jer til at åbne jer for bønnen. bønnen udvirker mirakler i og gennem jer. Derfor skal I, mine kære børn, i jeres hjertes renhed bede den almægtige sænke jer kraft til at være Guds børn så at Satan ikke skal kunne ryste jer som kviste i vinden. Mine kære børn beslut jeg på ny for Gud og søg Hans vilje, så vil I finde fred og glæde i jeres hjerte. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. november
"Mine kære børn! I dag opfordrer jeg jer til at bede. Mine kære børn, åbn jeres hjertes dør for bønnen, for hjertets bøn, så vil den almægtige virke i jeres frihed og så vil jeres omvendelse begynde. Troen vil blive stærkere, så at I af fuldt hjerte kan sige: "Min Gud og mit alt!" Mine kære børn, I vil forstå at alt jordisk er forgængeligt. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. december
"Mine kære børn! Jeg bringer jer Fredens Konge, for at Han kan skænke jer sin fred. I, mine kære børn, bed, bed, bed: Bønnens frugter vil man kunne se i ansigterne på de mennesker, der har besluttet sig for Gud og Hans kongerige. Jeg, med min Søn Jesus velsigner jer alle med fredens velsignelse. Tak fordi I følger min opfordring!"


Ingen kommentarer:

Send en kommentar