lørdag den 1. marts 2008

Velsignelse af hjemmet til Hellig Trekongers fest

     I Rom plejede man at få hjemmet velsignet på en af de største højtider. Således påskelørdag, men også gerne ved Epifani, Hellig Trekongers fest. Det var i samfundet den største højtidelighed i julen, ikke juleaften, men "Be fanja", det er den dag, børnene får gaver. Ligesom til påskelørdag havde man en særlig ritus til velsignelse af hjemmet på Epifani. Var huset blevet velsignet, fik man med kridt skrevet over døren: C M B.
    Vi kan få vort hjem velsignet når som helst i den almindelige ritus og da fået strimlen med + C * M  * B +
sat op over døren. Vigtigere end strimlen med de tre bogstaver er jo selve velsignelsen.
Fra det romerske ritual

    Velsignelse af kridt på Epifanifesten
V/ Vor hjælp er i Herrens navn.    
R/ Han, som har skabt himmel og jord.
V/ Herren være med jer.
R/ Og med din ånd.

    Lad os bede.
Vel\sign, Gud Herre, denne skabning af kridt, så den må være frelsebrin gende for menneskeslægten; og giv ved påkaldelsen af dit højhellige navn, at alle, der derfra har taget, eller dermed på deres huses døre har skrevet dine helgener Caspar, Melchior og Balthazars navne, ved deres forbøn og fortjenester må modtage helse for legemet og beskyttelse for sjælen. Det beder vi om ved Kristus vor Herre.
R/ Amen.

Bestænkning med vievand
    Velsignelse af huse på Epifanifesten
Når man træder ind:
V/ Fred være med dette hus.     
R/ Og med alle, der bor deri.

Antifon. Fra Østen kom vismænd til Betlehem for at tilbede Herren. De lukkede op for deres skatte og frembar kostbare gaver: guld for den store Konge, røgelse for den sande Gud, myrra for hans begravelse. Halleluja.

Den salige Jomfru Marias lovsang (Luk 1, 46 - 55)
Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!
Han har set til sin ringe tjenerinde. For herefter skal alle slægter prise mig salig,
thi den Mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn,
og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt.
Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker;
han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe;
sultende har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort.
Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed
- som han tilsagde vore fædre - mod Abraham og hans slægt til evig tid.

Imens bestænkes huset med vievand og incenseres og til sidst gentages antifonen: Fra Østen kom, osv.

Fader vor ... men frels os fra det onde.
V/ De vil alle komme fra Saba    
R/ og frembære guld og røgelse.

    Lad os bede.
Gud, i dag åbenbarede du din enbårne Søn for hedningerne, som stjernen viste vej. Vi har allerede lært dig at kende ved troen; giv nådigt, at vi må føres frem til engang at skue dig ansigt til ansigt i din herlighed.
Det beder vi dig om ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, som lever og råder med dig i Helligåndens enhed, Gud i al evighed.
R/ Amen.

Vekselsang. Bliv lys, bliv lys, Jerusalem, dit lys er kommet. Herrrens her lighed er oprundet over dig, Jesus Kristus født af Jomfru Maria.
V/ Folkeslagene skal vandre i dit lys, og konger i din opgangs stråler.
R/ Og Herrens herlighed er gået op over dig.

    Lad os bede.
Vel\sign, Herre, almægtige Gud, dette sted/hus, så deri må være helse, renhed, sejrens kraft, ydmyghed, godhed og sagtmodighed, lovens fylde og taksigelse til Gud Fader, Søn og Helligånd, og lad denne velsignelse forblive over dette sted /hus og over dem, der bor deri.
Det beder vi om ved Kristus vor Herre.
R/ Amen.

Skrevet af p. August Ziggelaar

Ingen kommentarer:

Send en kommentar