Rosenkransnovene

Disse meditationer er skrevet af Dr. Maximilian Domej og kan hver morgen findes på tysk enten på facebook eller på Gebetsaktion Medjugorjes hjemmeside.

9. dag
Det er dejligt, at vi som en familie har bedt en novene sammen med Vor Frue i denne svære tid.
   I rosenkransbønnen føler man sig tryg. Alle nyhederne om den hurtige spredning af koronapandemien gør os ængstelige. Vi føler ofte i disse dage, at der hviler en stor sky fuld af en usynlig fare over os. Det lammer på en måde også vore klare tanker og positive handlinger. Det er netop derfor, det er så vigtigt at bringe lys ind i disse dystre dage med rosenkransen i hånden. Vi bør altid have rosenkransen med os som beskyttelse og hjælp mod alle negative tanker og frygt.
Jeg kan kun igen og igen understrege, at vi virkelig skal leve i visheden om, at Vor Frue altid ledsager os og hjælper os i al nød og behov. Hvis moren er sammen med barnet, og barnet stoler på den omsorgsfulde mors kærlighed, vil alt ende godt.
  Gebetsaktion Medjugorje takker hjerteligt alle, der har bedt denne specielle rosenkransnovene i de forgangne ni dage. Enhver af os har modtaget mange nådegaver gennem bønnen og også hjulpet Guds Mor  med at gøre hendes planer til virkelighed. Hun vil det bedste for os, hun vil have os til at indse, at kun kærlighedens lys i vores hjerter kan drive grådighedens, misundelsens og stridens mørke væk.

Maria, alle syges frelse - bed for os!
Maria, de bedrøvedes forbeder - bed for os!
Maria, du vidunderlige - bed for os!

8. dag
Lad os oså i dag tage rosenkransen i hænderne og stole på Jesus Kristus.
I denne meget specielle faste husker vi på Jesu liv, som trak sig tilbage fraverden før sin lidelse og derefter tog det tunge kors på sig for at forløse os alle.
     Lad os i fastetiden reflektere over de væsentlige ting i vores liv. Også i Medjugorje står det store kors på Krizevac, synligt for alle som et tegn på vores håb og frelse.
     Fader Slavko gik ofte op på Korsbjerget og bad tidligt om morgenen, og ofte alene, da de fleste stadig sov. Han har flere gange fortalt os, at han modtog specielle nådegaver under korset. P. Slavko Barbaric forlod os for næsten tyve år siden. Vor Frue sagde den 25. november 2000 i sit månedlige bukab til seeren Marija Pavlović-Lunetti "Jeg glæder mig med jer, og jeg vil fortælle dig, at jeres bror Slavko blev født ind i Himlen og går i forbøn for jer."
     Fader Slavko, vær du vor talsmand i denne svære tid. Alle, der har kendt dig, ved med hvilken energi, kærlighed og energi du prøvede at løse alle problemer. Hjælp os med at overvinde denne store globale krise og bed for os.
     Guds Mor, vi takker dig for din uendelige omsorg og moderlige kærlighed. Styrk os i bønnen og led os på hellighedens vej. Og når vi falder, skal du rejse os op igen, så vi kan fortsætte med din støtte. Lad ikke nogen være alene.
Tusind gange tak for din kærlighed.
Det gode håbs Moder - bed for os!
Det gode råds Moder - bed for os!
Vidunderlige Moder - bed for os!


7. dag 
Lad os også i dag, den syvende dag af vores fælles novene, bede rosenkransen for beskyttelse og frelse i denne vanskelige tid.
     Lad os bede Guds Moder om at beskytte os og at befri os fra al vores frygt og bekymringer. Lad os stole på bønens kraft - lad os være sikre på, at den intensive rosenkransbøn bringer os ind i en atmosfære tæt på Gud. Bøn beroliger os, giver os styrke, sikkerhed og indre ro.
    I sit månedsbudskab fra den 25. september 2019 sagde Guds Moder Marija Pavlović-Lunetti: ”Mine kære børn, bed rosenkransen og betragt rosenkransens mysterier, for også I gennemgår i jeres liv glæde og lidelser. På den måde forvandler I mysterierne til jeres liv, for jeres liv er et mysterium indtil I lægger det i Guds hænder.”
     Hvis vi ser disse ord fra den 25. september 2019 i dagens perspektiv, ser vi dem i et nyt lys. Hvem ville have troet, at det offentlige liv ville ændre sig så drastisk på så kort tid? De fleste af os lever i øjeblikket i afsondrethed og undgår personlig kontakt med venner og bekendte ... Den nuværende situation med Corona-krisen har ændret så mange ting ... Der læses ikke offentlige messer længere, vi kan ikke modtage kommunionen eller gå til skrifte. Derfor skal vi nu gribe endnu stærkere fast i bønnen for at få åndelig næring. Guds Moder lader os aldrig alene. Lad os være sikre på, at hun især i disse dage vil omfavne hver enkelt af os og lade os føle hendes kærlige, moderlige nærhed. Lad os åbne vores hjerter, lad os bede rosenkransen. Vi vil så modtage kærlighed, venlighed og fred i sindet.
Maria, de nedbøjedes hjælp, bed for os!
Maria, du fortaler i nød, bed for os!
Maria, Fredens Dronning, bed for os!

6. dag
På rosenkransnovenens sjette dag beder vi først og fremmest om nåde til at være ydmyge og til at lytte.
Guds Moder har længe talt til os i Medjugorje og opfordrer os til daglig bøn. Vor Frue taler om nåden, også i det aktuelle månedlige budskab fra 25. februar 2020, som seeren Marija Pavlović-Lunetti bragte os.
Vi bør genkende tidernes tegn og yde vores bidrag. Vi har forskellige erhverv, børnene og de unge er hjemme på grund af skolelukninger, og det er ofte ikke let at finde en indre balance uden de sædvanlige fritidsaktiviteter.
Lad os bede om, at vi alle yder vores bidrag på dette tidspunkt af Corona-krisen. I denne novena beder vi inderligt til Vor Frue, om at hun må beskytte og styrke os i denne tid. Måtte vi erkende, at vi i ydmyghed skal give Gud, vores skaber, førstepladsen i vores liv. Lad os bede for de syge i denne svære tid, især i de regioner i Italien, der er hårdt ramt. Vi modtager bønner om hjælp og advarsler om at tage denne krise alvorligt og overholde de instruktioner, myndighederne har foreskrevet for at forhindre os i at lide endnu mere.
Guds Moder, vi takker dig for at du altid er med os. Se på vores svagheder og hjælpe os med at overvinde dem og hjælp os med at bruge vores styrke til andres bedste.
Maria, Fredens Dronning - give os den gave at kunne lytte og forstå!
Den guddommelig nådes Mor - bed for os!
Maria, de syges helse - bed for os!

5. dag
På novenens 5. dag beder vi igen rosenkransen i tillid til at Gud kan hjælpe os i vores liv.
Lad os bede rosenkransen for den nådegave at vide, at Giuds Moder altid er med os. Ligesom små børn føler sig trygge og sikre, når deres mor er i nærheden, sådan er det med også med os, når vi føler vores himmelske Mors nærhed. Vi bliver rolige og frygtløse. Hvert problem, uanset hvor stort det er, bliver mindre og lettere, når vi er sikre på, at vi ikke er alene.
     Vor tids største krise er ensomheden, også ensomheden i hjertet. Især nu i coronakrisen, hvor personlige og sociale kontakter holdes på et minimum, oplever vi, hvor vigtigt det er, at vi har nogen i vores hjerte, der altid er der. Jesus Kristus er der altid. Han har altid været der og ventet tålmodig på os. Men vi har alt for ofte ment, at vi ikke havde brug for Ham.
     Når vi lukker øjnene i bøn, vil vi opleve at vores hjerte åbner dets indre døre, og den guddommelige kærligheds lys fylder og gennemstrømmer os.
Guds Moder har vist os sin moderlige kærlighed i Medjugorje i så mange af hendes budskaber. Lad os være sikre på, at hun altid er med os. Lad os bede om fred, lad os bede om helbredelse for de syge, lad os bede om kærlighed - for kærlighed er livets åndedrag, kærlighed er sjælens sol, kærlighed er lyset.

Maria, Fredens Dronning - bed for os.
Maria, Visdommens Dronning - bed for alle de ansvarlige i denne svære tid
Maria, fuld af nåde bed for alle vore anliggender.

4. dag
Lad os i dag bede med den største iver, så at Gud den Almægtige kan hjælpe os i disse vanskelige tider!
Mange af os er urolige og bange i den aktuelle situation. Måtte Vor Frue, som vi ser op til og beder om at blive hos os, fortsat give os tegn på hendes nærvær og uendelige kærlighed. Lad os stole på kraften i rosenkransen! Vi vil se, at enhver, der holder rosenkransen i hånden, vil få styrke, mod og fred. Lad os ikke være lidettroende! Vor Frue har igen og igen i sine utallige budskaber til seerne i Medjugorje understreget, at vi skal bede og faste, så hendes planer kan gå i opfyldelse.
Guds Moder, vi er dine børn. Hjælp os, så vi kan åbne vores hjerter i bøn og opleve din Søns velvilje, kærlighed og barmhjertighed. Styrk os og gør os til udsendeinge for din kærlighed og til et forbillede for alle dem, der endnu ikke har oplevet din nåde.
Maria, fredens Dronning - bed for os!
Maria, forbeder i al nød - bed for os!
Maria, folkeslagenes Moder - bed for os!

3. dag
Lad os på novenens tredje dag bede endnu mere intenst om Vor Frues beskyttelse og hjælp i disse vanskelige tider.
  Bed især rosenkransen for alle dem, der i øjeblikket er syge og i karantæne. Lad os bede for alle der er bekymrede, og alle dem, der føler sig ensomme og forladte.
  I går den 18. mats havde seeren Mirjana Dragicevic Soldo sin årlige vision af Vor Frue. Med kærlige ord sagde Vor Frue til os: ”Den eneste kilde, hvorfra I kan drikke, er tilliden til Gud, min Søn.” I dette aktuelle budskab taler Vor Frue bemærkelsesværdigt meget om kærlighed, især om aktiv velgørenhed i denne ufredens og frsagelsens tid. Hun taler med smukke ord om, at vi ikke kan være glade, hvis vi ikke virkelig elsker hinanden!
  Især i denne svære prøvelse for hele vores samfund er det meget vigtigt, at den ene er der for den anden. At vi viser solidaritet, at vi er vores næsted ven! En sådan enorm krise kan også være en stor mulighed for os alle til at begynde forfra med næsten glemte værdier som tillid til Gud, ydmyghed og dyd. Lad os bede inderligt og bede Gud vor kære far, så vi kan erkende og udføre vores opgave i denne svære tid.
  Lad os åbne vores hjerter og bede om, at vores hænder vil blive hjælpende hænderne for dem, der har brug for vores hjælp.

2. dag 
På denne anden dag i den fælles rosenkransbøn om beskyttelse og frelse i denne svære tid med koronakrisen, som i ændrer det offentlige liv, især i Europa, vil vi gerne takke de mange, der har tilsluttet sig vores novene. Vores ofte bange hjerteres tilflugt er i rosenkransen perler. I bøn føler vi Vor Frues nærvær. Rosenkransen er som en bro til en rolig, sikker og kærlig verden.
  På grund af udgangsbegrænsningerne har vi pludselig meget mere tid til at tænke over vores ofte hektiske liv. Først når du tror, du mister noget, vil du indse, at mange ting, der var selvfølgeligeog måske lidt for meget, ikke har nogen evig garanti. Du begynder at se meget med nye øjne, og du begynder ikke at tage så meget for givet.
  I Medjugorje fortæller Guds Moder os fortsat i sine budskaber, at vi lever i en nådens tid og skal omvende os, mens nådenes tid stadig er der.
  Angst og  usikkerhed overvælder mange i disse dage. Men Vor Frue sagde for næsten 2 uger siden, (den 2. marts, 2020), gennem Mirjana Dragicevic i slutningen af sin meddelelse: ”Bring min Søn lys og gennembryd det mørke, der i stigende grad ønsker at omslutte dig. Vær ikke bange. Ved min Søns nåde og kærlighed er jeg med jer. Jeg takker jer."
  Ja, Vor Frue takker os, fordi hun elsker os så meget. Hun takker os og ønsker, at vi skal være rene og sunde. Hun hun ønsker at vi sammen oplyserfrygtens mørke med vores fælles bønner.

Lad os bede om den guddommelige nåde!


1. dag
Lad os bede en novene (en rosenkrans om dagen) til beskyttelse og frelse i denne vanskelige tid!
  Vor Frue af Medjugorje har været Fredens Dronning siden 24. juni 1981. I utallige møder med seerne opfordrer hun os til at omvende os og bede. Når vi læser hendes beskeder, ser vi den uendelige kærlighed, hun vil give os alle. Hun tager os blidt i hånden og fører os til sin Søn Jesus Kristus.
I denne vanskelige tid med spredning af Corona-virussen vil vi gerne starte en novene fra i dag, den 17. marts, 2020. Lad os bede rosenkransen hver dag, som Vor Frue i Medjugorje altid har lært os!
  Vi vil støtte dig dagligt i løbet af denne noven i Medjugorje-bønskampagnen.

Lad os stole på bønens kraft! Vor Frue - de syges frelse og beskyttelse i nød - bed for os!

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar