Abonnement

4 blade om året med nyt fra hele den katolske verden.

Prisen er 135 kr. for 4 udgivelser. 
Hvis det skal sendes til udlandet, koster det 150 kr.

Beløbet betales til Foreningen Ave Maria enten på: 
Girokonto 349-2826 
eller via bank:
Danske Bank 1551 3492826. 
eller via MobilePay:
Som modtager skrives 8994ZW (ikke telefonnummer)

Husk i alle tilfælde at skrive navn og adresse på indbetalingen, samt at den dækker abonnement for 2020.


Vores formål:
Ave Maria er et katolsk tidsskrift og har til formål at styrke troen og det åndelige liv i Jesus Kristus ved at søge inspiration i Bibelen og Kirkens Tradition, især i Pavens taler og budskaber, Maria - Kirkens Moder, helgeners liv og bønslivet.
     Ave Maria får læst messe to gange om året for sine læsere, såvel levende som afdøde, og læserne opfordres til en gang om dagen at bede et led af rosenkransen for og med hinanden.
     Bladet søger ikke at foregribe nogen kirkelig afgørelse.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar